GOŚCIE


Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom, bez których projekt "Bałkany 15 lat po wojnie" nie miałby szans na sukces!


Swoją obecnością zaszczycili nas:

Koviljka Śpirić
Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce
Ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Kilkanaście lat pracowała jako pedagog w szkołach w Tesliciu, skąd pochodzi. Wieloletni trener, menadżer, aktywna działaczka licznych organizacji pozarządowych. Założycielka pierwszej organizacji pozarządowej w Tesliciu «Pet plus», dzisiejsza «Futura plus». Organizator wielu akcji humanitarnych.. Pracowała przy implementacji ponad 50 projektów w Bośni i Hercegowinie we współpracy z takimi organizacjami jak USAID, UNHCR, UNICEF, Malteser, Komisja Europejska, Ambasada Kanady, REC, IOCC, COE itp. W latach 1997 – 2007 tłumacz języka polskiego i angielskiego w polskim batalionie (SFOR i EUFOR) stacjonującym w Bośni i Hercegowinie. Przed rozpoczęciem misji w Polsce pracowała w Wydziale ds. Rozwoju gminy Teslić, gdzie była koordynatorem przy implementacji współpracy na linii gmina Teslić – Rząd Republiki Serbskiej (BiH) – włoska prowincja Di Bellunno. Wybrana Kobietą Sukcesu 2006 roku w gminie Teslić. Od 1 lutego 2010 roku pełni funkcję Ambasadora Bośni i Hercegowiny w Polsce.


Ivan Del Vechio
Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce
Ukończył studia na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu w Rijece oraz kierunek Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Osijeku. Przed wybuchem Wojny Domowej pracował jako wykładowca, a następnie jako inżynier konstruktor i menadżer. Od początku 1991 r. uczestniczył w Wojnie Domowej w randze pułkownika. Od roku 1995 pracował w Departamencie Szkolenia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji nad wprowadzaniem nowej doktryny szkolenia w Wojsku Chorwackim; równolegle ukończył Wojskową Akademię Dyplomatyczną. Za udział w Wojnie Domowej kilkakrotnie odznaczony. Był Attaché Wojskowym Republiki Chorwacji w Austrii i Szwajcarii, radcą wojskowym w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Chorwacji przy OBWE w Wiedniu, Ambasadorem Republiki Chorwacji w Izraelu, a od 2009 roku jest Ambasadorem Chorwacji w Polsce.


Radojko Bogojević
Ambasador Republiki Serbii w Polsce
Ukończył Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie. Począwszy od roku 1973 pełni nieustannie funkcje związane ze sprawami zagranicznymi. Pracował w wielu departamentach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii, takich jak Departament Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy Organizacji Międzynarodowych. Pełnił funkcję drugiego sekretarza w Ambasadzie Jugosławii w Georgetown, pierwszego sekretarza w Ambasadzie w Helsinkach, Charge d'Affaires w Ambasadzie w Londynie oraz Ambasadora w Egipcie i Sudanie. Od czerwca 2007 roku  był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od marca 2009 pełni funkcję Ambasadora Republiki Serbii w Polsce.


Paweł Włodarczyk
Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
Prezes zarządu Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo Handlowej. Od 10 listopada 2010 Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie, mianowany i ustanowiony przez Prezydenta Republiki Chorwacji.


Robert Makłowicz
Najbardziej znany jako kucharz i twórca telewizyjnych programów kulinarno-podróżniczych. Ponadto podróżnik, dziennikarz oraz autor książek. Z urodzenia krakowianin, z wykształcenia historyk.


Red. Ryszard Bilski
Dziennikarz, były korespondent bałkański "Rzeczpospolitej". Autor wielu książek o tym zapalnym regionie Europy, z których najbardziej znaną jest "Bałkański kocioł", a najnowsza pozycja to "Urodziłam się z łopatą".

Mjr rez. dr inż. Maciej Zimny
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Szkoły Podchorążych Rezerwy w Elblągu. Przez ponad 20 lat był oficerem wojsk powietrznodesantowych (6 Brygada Powietrznodesantowa) i specjalnych (Jednostka Specjalna GROM), z czego ponad 5 lat spędził poza granicamo kraju. Na samych Bałkanach spędził 3,5 roku, w latach 1992-2000 biorąc udział we wszystkich misjach ONZ i NATO (UNPROFOR, IFOR, SFOR i KFOR). W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Obecnie pracuje jak pracownik cywilny w Dowództwie Wojsk Specjalnych w Krakowie. Autor książek.


Kpt. Jerzy Osika
Absolwent WSOWZ Wrocław. Dowódca plutonu i kompanii szturmowej w jednostkach powietrznodesantowych. (6Brygada Powietrznodesantowa). W Bośni i Hercegowinie od stycznia 1996 do lutego 1997 pełnił obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy kompani szturmowej i jednocześnie zastępcy dowócy Zgrupowania Zepce sił IFOR/SFOR. Zajmował się działaniami operacyjnymi, pomocą humanitarną oraz współpracą z cywilnymi i wojskowymi władzami lokalnymi.Ponadto współpracował z Policją Międzynarodową IPTF. W czerwcu 1997r uczestniczył w przygotowaniach Odwodu Strategicznego SFOR na Bałkanach. Od 1999r oficer operacyjny w Dowództwie 6 Brygady Powietrznodesantowej. W 2000r ukończył kurs specjalistyczny oficerów zwiazków taktycznych. Obecnie prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców w Krakowie.


Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista od Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej a przede wszystkim od Bałkanów. Członek Komisji Bałkanistyki Państwowej Akademii Nauk. Sekretarz Komisji Środkowoeuropejskiej w Polskiej Akademii Umiejętności. Autorka książki "Serbia pod rządami Slobodana Milosevicia".


Dr Marcin Marcinko
Doktor nauk prawnych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ. Członek Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Ośrodka Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association ). Stypendysta Instytutu Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego Maxa Plancka w Heidelbergu. Autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym oraz kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.