HARMONOGRAMHarmonogram wydarzeń, które odbywały się w dniach 5-7 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Dzień 1 – 5 kwietnia

19:00 – pokaz zdjęć z Bałkanów – spotkanie z osobami podróżującymi po Bałkanach, wydarzenie organizowane wspólnie z TKN Wagabunda. Gośćmi będą Barbara i Andrzej Pasławscy.

Dzień 2 – 6 kwietnia

11:00 – 16:00 – konferencja
Konferencja dotycząca ekonomii oraz kultury. Poruszona zostanie następująca tematyka:
- czynniki rozwoju gospodarczego (atuty krajów oraz ich słabe strony, specyficzne cechy krajów wyróżniające je w regionie),
- perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej i korzyści z tego płynące,
- współpraca regionalna oraz współpraca z Polską (płaszczyzny, branże, problemy),
- zarys systemu opieki zdrowotnej oraz systemu szkolnictwa wyższego (problem dodatkowy, umożliwiający porównanie z Polską),
- problem wielu kultur i wyznań na terenie Bośni i Hercegowiny,
- problem Kosowa (Serbia),
- wybrzeże Adriatyku – dodatkowy czynnik rozwoju tylko Chorwacji czy także innych krajów regionu?
- Czym są Bałkany, czyli o kulturze regionu.

Harmonogram:
11:00 – Otwarcie konferencji
11:20 – Bośnia i Hercegowina

  • Koviljka Śpirić Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce
12:00 – Przerwa I
12:15 – Chorwacja

  • Ivan Del Vechio - Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce
  • Paweł Włodarczyk – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
13:15 – Serbia

  • Radojko Bogojević - Ambasador Republiki Serbii w Polsce
13:55 – Przerwa II
14:25 – Kultura Bałkanów

  • Robert Makłowicz – twórca programów kulinarnych, historyk
15:15 - Zakończenie

Ponadto w tym dniu:
13.55 – prezentacja wyjazdów studenckich do krajów bałkańskich (Przerwa II).
Możliwość poznania oferty UEK, AIESEC oraz innych organizacji w zakresie wyjazdów na praktyki lub studia do krajów bałkańskich. Prezentacja uczelni partnerskich, możliwość porozmawiania ze studentami, którzy odbyli takie wyjazdy oraz ze studentami z Bałkanów obecnie przebywających w Krakowie.

Dzień 3 – 7 kwietnia

11:00 – 16:00 – konferencja
Uczestnicy paneli:
  • red. Ryszard Bilski
  • mjr Maciej Zimny
  • kpt. Jerzy Osika
  • dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
  • dr Marcin Marcinko
11:00
Otwarcie konferencji
11:20 - Wstęp - red. Ryszard Bilski
Ekonomiczne, społeczne i polityczne (wewnętrzne i zewnętrzne) przyczyny wojny i rozpadu SFRJ
11:40 - Panel I
Rola mediów przed i w czasie konfliktu.
• Trzy główne ośrodki informacji (skrajnie wrogie: Belgrad, Zagrzeb i w miarę obiektywny-Sarajewo)
12:25 – Przerwa I
12:55 - Panel II
• Koalicja antywojenna. Rola ONZ i NATO, udział polskich wojsk w misjach na Bałkanach, oblężenie Sarajewa.
• Zachód (czyli w potocznym rozumieniu Europa i USA) mediatorem czy stroną konfliktu?
13:40 - Panel III
• Problem zbrodni wojennych (Srebrenica - przykład bezradności Zachodu), ściganie zbrodniarzy.
14:25 - Przerwa II
14:40 - Panel IV
• Co leży u podstaw ciągłych niepokojów i napięć na Bałkanach
• W jaki sposób zagwarantować stabilizacje w tym wciąż zapalnym rejonie Europy? (NATO, UE).
• Samodzielne i suwerenne Kosowo - gwarantem stabilizacji czy „motorem” tzw. efektu domina?
15:25 - Podsumowanie:
Dayton – niespełnione nadzieje.
15:45 - Zakończenie

Moderator paneli: red. Ryszard Bilski

Ponadto w tym dniu:

12:25 prezentacja wyjazdów studenckich do krajów bałkańskich (Przerwa I).

17:00 – pokaz filmu „Grbavica” w kinie „Agrafka”.